Verkeersmeldingen

21-07-2021

Juli 2021

Maandag 5 juli jongstleden was er weer een bijeenkomst in het gemeentehuis van Klankbordgroep 2 betreffende de toekomstige fietstunnel bij de Randwegbrug, extra van belang voor Schoor. Het verslag van de verkeerscommissie met een mooie presentatie van de opties. Klik op de foto links om verder te lezen en de presentatie te zien.

Bureau Geonius had de diverse opties die de vorige bijeenkomst besproken en of aangedragen allemaal visueel gemaakt.
Onderaan de pfd van de hele presentatie, ook van de andere delen van het project. Voor Schoor is vooral van belang de tunnel bij de Randwegbrug die de oversteek bij de Lindenstraat moet gaan vervangen.
Vanaf punt 6 vind je de meerdere opties die uitgebreid aan bod kwamen en waar iedereen zijn zegje over mocht doen.Meest voor de hand liggend is de eerste optie: een tunnel onder de randweg N275 met aansluiting op het fietspad richting brug 15.
Verrassender waren de oplossingen met passage onder de Randwegbrug. De optie (2) met een tunnel onder de N 266 gaf meteen goed de knelpunten weer: twee keer een bijna haakse hoek in het traject. De meesten aanwezigen vonden dit geen goede oplossing. De andere oplossing (3) met passage onder de Randwegbrug leek een betere oplossing, maar hierbij moet een goede aansluiting gevonden worden bij Brug 15. Oplossing 2 en 3 zijn voor fietsers en voetgangers wel zeer aantrekkelijk qua sfeer en beleving, veel ruimte voor een breed fiets/voetpad, zicht op de kanalenviersprong en op het water plus gedeeltelijk weg van de drukke verkeersweg. Maar hier zitten ook de meeste haken en ogen aan, denk bijvoorbeeld aan het werven van de gronden die niet in eigendom van gemeente en of provincie/ rijk zijn.
Bij alle oplossingen is gekozen om niet het oude traject van het fietspad te volgen maar (vanuit de Sluis gezien) rechts van de bestaande weg de grote groenstrook te benutten. Ook wordt het belang van een brede tunnel en fietspad van 4 meter met tenminste 1 separate voetgangerszone of trottoir duidelijk gezien. Hier wordt dan ook zover dit ter plekke kan van uitgegaan.
De projectgroepen van de gemeente en de provincie gaan nu onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Na de vakantieperiode zal weer een nieuwe bijeenkomst gepland worden.
Groet, namens de Verkeersccie BBS, Corry

Reacties aan Corry Franssen (of aan bewonersbelangenschoor@gmail.com)


Juni 2021

De commissie is "in het staartje" van de corona-periode bijeen gekomen om de zaken weer eens aan te gaan pakken. Het afgelopen jaar is er toch wel wat aanleiding geweest om onze vinger op te steken. Daarom hierna een drietal pdf's: Stand van zaken juni 2021(versie 6-7-2021), Verslag 1e bijeenkomst klankbordgroep en het Verslag Overleg Schoor / gemeente van september 2019.

Reacties aan Corry Franssen (of aan bewonersbelangenschoor@gmail.com)

Juli 2020: de commissie laat weten bezig te zijn met de volgende zaken:

* Viaduct Heihoek (over de A2): verkeersveiligheid door de scherpe bocht aan de kant van Weert komt in gevaar met de toename van het (zware) autoverkeer. De commissie spreekt met partijen die daar over gaan (Gemeente Nederweert/Gemeente Weert/Rijkswaterstaat)

* Verkeersdrukte op Schoor: toename van (zwaar) verkeer wat onze buurt doorkruist (sluiproute door Schoor steeds populairder) wordt besproken met de gemeente.

* Beoogde afsluiting fietsroute Staterweg/Lindenstraat (kruispunt met stoplichten N275): de commissie is in gesprek met de gemeente over een mogelijke oplossing door de Rijksweg Zuid (over de  sluis, rechts, op het einde doorlopend nu) te verbinden met Staat.

Op Schoor zijn er twee soorten wegen: 60km en 30km wegen.

30 km wegen zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente:  te hard rijden en gevaarlijk rijgedrag valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Daarom: die gevallen melden via de link "Meldingen openbare ruimte": klik hier. 

60 km wegen: handhaving ligt bij de politie:  je kan onze wijkagent, Bram Kurvers bereiken:

* via 0900-8844: als hij in dienst is kunnen mensen doorverbonden worden of anders kan men een terugbelverzoek achterlaten.

* via  www.politie.nl of direct naar het kaartje met onze wijkagenten: klik hier.

De politie laat speciaal weten: bij snelheidscontroles in de buurt waar een 60km zone is blijken in de praktijk dat 80% van de gevallen de buurtgenoten zelf de overtreders te zijn....

© 2020 Bewonersbelangen Schoor. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin