Geiten / Schone Lucht

09-07-2020

Juli 2020: Geiten: Een van de bewoners heeft gesproken met de eigenaar van het geiten-bedrijf. Het was een positief gesprek. Samengevat: de overlast van de kadavers wordt direct aangepakt en opgelost, de reden voor aanvraag vergunning is uitgelegd maar afgesproken is dat deze vertrouwelijke informatie door ons niet wordt gepubliceerd, indien bewoners contact op willen nemen met de ondernemer dan kan dat: zijn telefoonnummer is beschikbaar bij de commissie. De commissie heeft besloten geen zienswijze in te dienen. Bewoners die dat zelf wel willen staat dat natuurlijk vrij en kunnen de commissie om advies / hulp vragen.

Juni 2020: vergunning voor meer geiten op Schoor: de veehouder op Roeven 21 krijgt vergunning om zijn amoniakuitstoot (ca 7500 kg per jaar) in de toekomst te gebruiken voor onder andere twee keer zoveel geiten. Nu ca 1900 geiten mogelijk, na vergunning verlening het dubbele aantal. Gemeenteraad en wethouder nemen stelling. Zie het artikel in de Limburger.
Commissie Milieu heeft (nog) geen plannen om een zienswijze in te dienen.

Reageren? Mail naar milieu@bvschoor.nl


Mei 2020: Schone Lucht
is al 2018 opgemerkt als zorg voor ons als inwoners van Schoor. We wonen aan een zeer drukke autoweg en er zijn in ons woongebied enkele veehouderijen. Zowel het verkeer als de veehouderijen zijn onderwerp van onderzoek. Redenen: de vervuilende werking. Recentelijke ontwikkelingen attenderen ons een sterkere focus op de combinatie luchtvervuiling en het effect daarvan op onze gezondheid. Het RIVM meldt dat Nederweert alarmerend hoog scoort als het gaat om ziekenhuisopnames als gevolg van COVID-19,

Deze hoge score wordt door onderzoekers van o.a. de Universiteit van Maastricht in verband gebracht met de veestapel.

Namens de inwoners is nagevraagd wat de gemeente Nederweert doet: de wethouder is op de hoogte en gaat kijken of Nederweert kan aanhaken op lopende onderzoeken.

De commissie BewonersBelangenSchoor wil ook kijken of wij aan kunnen haken.

Daarom een oproep aan bewoners van Schoor om een werkgroep te SchoneLucht te vormen.

Doel van de werkgroep is om nauwlettend de ontwikkelingen te volgen, daar verslag van te doen en advies te geven wat te doen om onze schone lucht te beschermen / verbeteren.

Stuur je aanmelding naar milieu@bvschoor.nl