Welkom op onze website

Bewonersbelangen Schoor

Meest actueel:

In de raadsvergadering van 23 juni 2020 is unaniem besloten het buisleidingentrace uit het bestemmingsplan te halen. Commissie BewonersBelangen kreeg alle lof en waardering van de raadsfracties.

Juli 2020: Geiten: Een van de bewoners heeft gesproken met de eigenaar van het geiten-bedrijf. Het was een positief gesprek. Samengevat: de overlast van de kadavers wordt direct aangepakt en opgelost, de reden voor aanvraag vergunning is uitgelegd maar afgesproken is dat deze vertrouwelijke informatie door ons niet wordt gepubliceerd, indien...

Schoon Schoor

Alles om onze buurt mooi, schoon en aantrekkelijk te houden.


schoonschoor@bvschoor.nl

Verkeer

Schoor is een woon-werkgebied. Balans in veiligheid en noodzakelijkheid vormt de kern van het werk van de werkgroep.

verkeer@bvschoor.nl

Milieu

Aandacht voor mens, natuur, wonen, veiligheid, gezondheid en welzijn.


milieu@bvschoor.nl

Laat u zich inspireren door onze samenwerking.

WILT U MEEDOEN?